Premiul 1

Un weekend la ROMA

Zbor – Cazare – Mic dejun

Premiul 2

Tortul miresei

Premiul 3

Photo Booth Gratuit

Regulament concurs “Cel mai iubit cuplu”

Participi? Click aici
 
Prezentul regulament are scopul de a informa consumatorii cu privire la desfasurarea unei activitati promotionale initiata de catre Organizator (asa cum acesta este identificat mai jos), se adreseaza tuturor consumatorilor potentiali participanti si reprezinta totodata o serie de reguli ce vor trebui respectate in cadrul acestei activitati.
Art. 1 Organizatorul campaniei
1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Cel mai iubit cuplu!” in continuare „Campania Promotionala” sau „Promotia” sau „Concurs”) este SARA GOOD FOOD SRL (denumita in cuprinsul prezentului regulament „Organizatorul”) cu sediul in Timisoara, Str. Iancu Brezeanu nr. 5, jud. Timis.
1.2. Campania Promotionala, pe intreaga sa durata, se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului regulament (in continuare „Regulamentul”), prevederi obligatorii pentru toti participantii, precum si in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Aceste reguli sunt finale si obligatorii pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa acest regulament cu conditia instiintarii prealabile a consumatorilor cu privire la orice schimbare a vreunei prevederi ale regulamentului.
Art. 2 Aria de desfasurare si durata Campaniei Promotionale
2.1. Aria de desfasurare: Campania Promotionala se va desfasura in Timișoara, Sala Sara Events din Timisoara Bd. Cetatii nr. 5, Timisoara, Romania.
2.2. Durata: Campania Promotionala se desfasoara pe o perioada de timp limitata, va incepe la data de 02.12.2017 pana in data de 01.03.2018.
Art. 3 Drept de participare si angajamente
3.1. Participant al Promotiei poate fi orice persoana fizica (cetatean roman sau strain) care urmează să se căsătorească în anul 2018, 2019 sau 2020 și închiriează (în baza unui contract) sala Sara Events pentru eveniment și achită avansul.
Art. 4 Etape de participare
4.1. La desemnarea castigatorilor vor fi luate in calcul doar persoanele care îndeplinesc toate punctele de mai jos:
1) Postează pe pagina de Facebook ”Sara Events Timisoara” în comentariul imaginii de concurs o fotografie de cuplu*
2) Menționează cei mai buni prieteni care vor fi alături la nuntă (domnișoare de onoare, prieteni, familie)
3) Folosesc în comentariu hashtagul #CupluSaraEvents
4) Rezervă sala pentru nuntă în 2018, 2019 sau 2020
*Fotografiile de cuplu trebuie să aparțină participanților (viitorilor miri).
4.2 Persoanele care nu îndeplinesc toate punctele enumerate anterior, nu vor fi eligibile pentru prezentul concurs.
Art. 5 Premiile acordate participantilor si Mecanismul Promotiei
5.1. Premiile Promotiei: Participantii castigatori ai Promotiei pot primi dupa respectarea etapelor de participare menționate în Art. 4.
Premiul 1: Un weekend la Roma (zbor și cazare cu mic dejun asigurate)
Premiul 2: Tortul Miresei realizat de @Cofetăria Andalusia
Premiul 3: Photo Booth gratuit pentru nuntă
Aceste produse/servicii se vor acorda, cu titlu gratuit, pe baza unui acord scris între Organizator și Participant (Câștigător). Data la care premiul va fi oferit se va stabili de comun acord între Organizator și Participant (Câștigător).
5.2. Mecanismul Promotiei
5.2.1 Persoanele ce îndeplinesc conditiile mentionate la punctul 3 și 4 de mai sus și înregistrează cele mai multe like-uri la fotografia postată printr-un comentariu la imaginea de concurs vor fi declarate câștigătoare.
Cele 3 premii, menționate la punctul 5, vor fi acordate primilor 3 participanți care respectă toate etapele de participare și înregistrează cele mai multe like-uri la imaginea postată.
Premiul 1: Un weekend la Roma (zbor și cazare cu mic dejun asigurate) – cel mai mare număr de like-uri în clasament
Premiul 2: Tortul Miresei realizat de Cofetăria Andalusia – al doilea în clasament cu cel mai mare număr de like-uri
Premiul 3: Photo Booth gratuit pentru nuntă – al treilea în clasament cu cel mai mare număr de like-uri
5.2.2 Pentru ca premiile să fie acordate, trebuie să se înscrie minim 10 cupluri prin rezervarea sălii și plata avansului pentru organizarea evenimentului în locația Sara Events Timisoara.
5.2.3 În caz de egalitate între participanți pe locul 1, 2, sau 3, se va realiza o departajare prin prelungirea perioadei concursului cu 3 zile.
5.2.4. În cazul în care cuplul câștigător al premiului 2 sau 3* își ține nunta în perioada premergătoare finalizării concursului (Ianuarie-Februarie 2018), aceștia vor primi contravaloarea în bani a premiilor în cuantum de maximum 200 euro.
*Excursia va fi acordată câștigătorilor Premiul 1 și dacă nunta are loc înainte de finalizarea concursului.
5.2.5. Nu este permisă cumpărarea de like-uri. Dacă se descoperă astfel de situații, participanții răspunzători vor fi descalificați din concurs.
Art. 6 Publicitatea activitatii promotionale
6.1. Acest Regulament este adus la cunostinta potentialilor participanti prin afisarea lui pe pagina de Facebook oficiala a Organizatorului.
Art. 9 Intreruperea Campaniei Promotionale
9.1. Campania Promotionala poate fi intrerupta in caz de forta majora sau prin decizia Organizatorului ce va fi comunicata catre potentialii participanti cu cel putin (doua) zile calendaristice pe pagina de Facebook oficiala a Organizatorului.
Organizator  SARA GOOD FOOD SRL